Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HUISJEBOOTJEBEESTJE
Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van online bestellingen tussen huisjebootjebeestje, hierna te noemen: “HBB”, en een wederpartij, hierna te noemen koper,waarop HBB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De koper verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud en stemt in met de wijze waarop HBB de persoonsgegevens verwerkt. Dit zal zijn op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en niet aan derden worden doorgegeven.
4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, kunt u voor informatie en vragen per e-mail contact met HBB opnemen via contactformulier.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van HBB zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW; verzendkosten
worden apart vermeld, zie leveringsvoorwaarden.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. Kleurnuances tussen computerkleuren en de daadwerkelijk stof kunnen niet vermeden worden. Bij twijfel kunt u het beste per e-mail contact met HBB opnemen.

Artikel 3 Bestellingen
1. De koper kan door middel van e-mail een bestelling plaatsen en zijn adresgegevens invullen. Op de bevestigingsemail staat een overzicht van de bestelling en de bijkomende verzendkosten.
2. HBB behoud zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 4 Leveringsvoorwaarden
1. Indien HBB gegevens nodig heeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan, dan nadat de klant deze juist en volledig aan HBB heeft geïnformeerd. Dit geldt ook voor maatwerk.
2. HBB verplicht zich tegenover de koper om de producten behoorlijk te verpakken, zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop de goederen worden overgedragen aan de vervoersmaatschappij.
4. Onze brieven worden verstuurd met Postnl, derhalve zijn de vervoersvoorwaarden van Postnl van toepassing. Pakketten worden verstuurd met DHL of Postnl. Pakketten gaan via track en trace zodat u het pakket kunt volgen. Voor bestellingen in het buitenland zullen de verzendkosten afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling en het land van bestemming.
5. In overleg kan de levering worden afgehaald in Den Haag ( Loosduinen). 
6. HBB verbindt zich om de bestelling, meestal is alles op voorraad, binnen 3 dagen af te leveren en ten hoogste binnen 8 dagen. Dit is slechts een indicatie en kan niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn. Voor maatwerk wordt een leverdatum met de koper afgesproken. Indien genoemde aflevertermijn niet gehaald wordt, zal de koper direct telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht.
7. Bij overschrijding van een levertermijn van 30 dagen na de bevestigingsemail heeft de koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling incl. betaalde verzendkosten, maar heeft geen recht op schade, daaronder begrepen kosten, direct of indirect ontstaan.
8. De bestelling zal worden afgeleverd zoals dit door de koper bij de bestelling is aangegeven en op de bevestigingsemail aan het opgegeven emailadres van de koper is gestuurd.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient te geschieden voor levering. Voor opgegeven maatwerk wordt derhalve pas aan de opdracht begonnen als een aanbetaling heeft plaatsgevonden.
2. Betaling geschiedt door middel van op de factuur aangegeven informatie.
3. Indien de betaling niet ontvangen is binnen 21 dagen na verstrijken factuurdatum, beschouwt HBB de overeenkomst als ontbonden.

Artikel 6 Garantie
1. HBB verbindt zich om de bestelling te leveren die voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die aan het product redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. Indien het product niet voldoet aan de omschrijving, eisen of kwaliteit zoals omschreven op de website, dient de koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product HBB per e-mail te informeren.
3. Van retourzendingen zijn de kosten voor de rekening van de koper. Mits deze niet beschadigd of gebruikt zijn, zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug gestort worden. Dit geldt niet voor speciaal op maat gemaakte artikelen, stoffen en fournituren. Ongefrankeerde post zal door ons niet worden geaccepteerd.
4. HBB is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in geval van nalatig onderhoud, onjuiste opslag, onjuist gebruik en het niet opvolgen van de was instructies, of de gebruikelijke slijtage van het product. Geadviseerd wordt waar mogelijk de artikelen binnenste buiten te wassen.
5. De aansprakelijkheid van HBB voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en event. verzendkosten. HBB is in geen geval aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen kosten, direct of indirect ontstaan. HBB is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
6. Het is de koper en anderen niet toegestaan om foto’s te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van HBB.

Artikel 7 Geschillen
Geschillencommissie in Europa voor consumenten kunnen voorgesteld worden via het ODR platform  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

© 2009 - 2022 Huisje-Bootje-Beestje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel